WSFS Financial Corp. (WSFS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 279 060 5 425 240 2 855 570 2 232 640 1 418 750
Należności w tys. USD 74 448 41 596 44 335 38 094 22 001
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 935 600 13 480 300 12 198 800 10 079 200 6 342 120
Wskaźnik płynności szybkiej 0,32 0,41 0,24 0,23 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 279 060K + $74 448K) ÷ $16 935 600K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022