WSFS Financial Corp. (WSFS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 279 060 5 367 810 5 648 450 5 673 620 5 425 240 4 432 700 3 597 420 3 264 290
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 935 600 17 105 100 17 642 500 18 001 200 13 480 300 13 006 600 12 965 300 12 623 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,31 0,32 0,32 0,40 0,34 0,28 0,26

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $5 279 060K) ÷ $16 935 600K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022/Q4