WSFS Financial Corp. (WSFS)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 957 969 636 708 714 669 683 026 434 769
Working capital w tys. USD 1 009 900 1 305 500 1 144 100 1 187 500 582 140
Rotacja kapitału pracującego 0,95 0,49 0,62 0,58 0,75

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $957 969K ÷ $1 009 900K
= 0,95


Analiza porównawcza

2022