WSFS Financial Corp. (WSFS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 957 969 636 708 714 669 683 026 434 769
Property, plant and equipment w tys. USD 115 603 87 295 96 556 104 465 44 956
Rotacja aktywów trwałych 8,29 7,29 7,40 6,54 9,67

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $957 969K ÷ $115 603K
= 8,29


Analiza porównawcza

2022