WSFS Financial Corp. (WSFS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 957 969 636 708 714 669 683 026 434 769
Aktywa razem w tys. USD 19 914 800 15 777 300 14 333 900 12 256 300 7 248 870
Rotacja aktywów razem 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $957 969K ÷ $19 914 800K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022