Elme Communities (WRE)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa razem w tys. USD 1 875 990 2 409 820 2 628 330 2 417 100 2 359 430
Kapitał własny w tys. USD 1 316 760 1 320 790 1 411 730 1 068 130 1 094 970
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,42 1,82 1,86 2,26 2,15

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $1 875 990K ÷ $1 316 760K
= 1,42


Analiza porównawcza

2021