Elme Communities (WRE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 2 042 37 228 31 279 77 343
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 496 946 987 370 1 099 800 1 243 190
Kapitał własny w tys. USD 1 316 760 1 320 790 1 411 730 1 068 130
Zwrot z kapitału całkowitego 0,11% 1,61% 1,25% 3,35%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 042K ÷ ($496 946K + $1 316 760K)
= 0,11%


Analiza porównawcza

2021