Elme Communities (WRE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD -53 140 -15 680 28 368 25 630 19 528
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 169 151 294 118 309 180 336 890 325 078
Marża zysku brutto -31,42% -5,33% 9,18% 7,61% 6,01%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-53 140K ÷ $169 151K
= -31,42%


Analiza porównawcza

2021