Elme Communities (WRE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 233 600 7 700 12 939 6 016 9 847
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 15 067 58 257 65 259 73 861 69 766
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 61 986 101 339 115 752 105 437 106 782
Wskaźnik płynności szybkiej 4,01 0,65 0,68 0,76 0,75

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($233 600K + $0K + $15 067K) ÷ $61 986K
= 4,01


Analiza porównawcza

2021