Elme Communities (WRE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 249 287 66 560 80 010 81 501
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 61 986 101 339 115 752 105 437
Wskaźnik płynności bieżącej 4,02 0,66 0,69 0,77

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $249 287K ÷ $61 986K
= 4,02


Analiza porównawcza

2021