Elme Communities (WRE)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 169 151 294 118 309 180 336 890 325 078
Należności w tys. USD 15 067 58 257 65 259 73 861 69 766
Rotacja należności 11,23 5,05 4,74 4,56 4,66

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $169 151K ÷ $15 067K
= 11,23


Analiza porównawcza

2021