Elme Communities (WRE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 169 151 294 118 309 180 336 890
Aktywa razem w tys. USD 1 875 990 2 409 820 2 628 330 2 417 100
Rotacja aktywów razem 0,09 0,12 0,12 0,14

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $169 151K ÷ $1 875 990K
= 0,09


Analiza porównawcza

2021