Elme Communities (WRE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto -8 925 -7 796 -6 751 31 157 -7 129 -1 286 -11 280 -1 107 -5 557 1 719 52 503 332 770
Amortyzacja 24 039 22 200 20 114 18 252 27 551 29 643 30 241 30 470 29 599 29 720 141 179 0
Zmiana stanu należności 16 644 16 120 15 067 14 713 12 916 59 396 58 257 67 628 67 026 64 617 65 259 69 414
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 44 787 139 711 233 600 307 797 5 435 3 017 7 700 3 814 7 971 20 601 12 939 12 931
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 25 328 8 651 22 773 1 761 27 383 37 239 28 767 33 042 22 322 28 860 130 923 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 065 -4 631 -14 080 -8 621 -14 132 -4 032 -48 417 -13 038 -14 606 -10 846 -115 948 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -102 596 -114 533 -121 071 841 436 -9 995 -8 200 71 547 -17 918 32 473 -20 342 61 036 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -16 308 12 009 24 116 -540 825 -14 938 -33 749 -96 440 -19 296 -67 429 -2 034 -184 848 0