Wells Fargo & Co. (WFC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 36 000
Aktywa razem w tys. USD 1 881 020 000 1 948 070 000 1 955 160 000 1 927 550 000 1 895 880 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $1 881 020 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022