Wells Fargo & Co. (WFC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 12 067 000 20 256 000 1 710 000 17 938 000 20 689 000
Aktywa razem w tys. USD 1 881 020 000 1 948 070 000 1 955 160 000 1 927 550 000 1 895 880 000
ROA 0,64% 1,04% 0,09% 0,93% 1,09%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $12 067 000K ÷ $1 881 020 000K
= 0,64%


Analiza porównawcza

2022