Wells Fargo & Co. (WFC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 14 974 000 28 892 000 2 080 000 24 198 000 28 538 000
Aktywa razem w tys. USD 1 881 020 000 1 948 070 000 1 955 160 000 1 927 550 000 1 895 880 000
Operacyjny ROA 0,80% 1,48% 0,11% 1,26% 1,51%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $14 974 000K ÷ $1 881 020 000K
= 0,80%


Analiza porównawcza

2022