Wells Fargo & Co. (WFC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 760 923 000 865 126 000 901 899 000 736 328 000 733 602 000
Należności w tys. USD 0 0 0 0 40 623 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 699 140 000 1 757 960 000 1 769 240 000 1 739 570 000 1 698 780 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,45 0,49 0,51 0,42 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $760 923 000K + $0K) ÷ $1 699 140 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022