Wells Fargo & Co. (WFC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 772 650 000 1 799 260 000 1 710 800 000 1 741 110 000 1 844 730 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 757 960 000 1 769 240 000 1 739 570 000 1 698 780 000 1 743 640 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,02 0,98 1,02 1,06

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 772 650 000K ÷ $1 757 960 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2021