Wells Fargo & Co. (WFC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 82 859 000 82 407 000 80 303 000 103 915 000 101 060 000
Property, plant and equipment w tys. USD 8 350 000 8 571 000 8 895 000 9 309 000 8 920 000
Rotacja aktywów trwałych 9,92 9,61 9,03 11,16 11,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $82 859 000K ÷ $8 350 000K
= 9,92


Analiza porównawcza

2022