Wells Fargo & Co. (WFC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 82 859 000 82 407 000 80 303 000 103 915 000 101 060 000
Aktywa razem w tys. USD 1 881 020 000 1 948 070 000 1 955 160 000 1 927 550 000 1 895 880 000
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $82 859 000K ÷ $1 881 020 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022