Wells Fargo & Co. (WFC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 82 859 000 82 407 000 80 303 000 103 915 000 101 060 000 97 741 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 534 000 -4 155 000 14 129 000 2 687 000 1 744 000 2 528 000
Zysk ze sprzedaży brutto 81 325 000 86 562 000 66 174 000 101 228 000 99 316 000 95 213 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 6 761 000 6 795 000 3 863 000 5 708 000 5 332 000 5 086 000
Zysk operacyjny 14 974 000 28 892 000 2 080 000 24 198 000 28 538 000 27 377 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 969 000 28 816 000 581 000 24 198 000 28 538 000 27 377 000
Podatek dochodowy 2 087 000 5 578 000 -3 005 000 4 157 000 5 662 000 4 917 000
Udziały niekontrolujące -300 000 1 690 000 285 000 492 000 483 000 277 000
Zysk (strata) netto 12 067 000 20 256 000 1 710 000 17 938 000 20 689 000 20 554 000