WEX Inc (WEX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 522 210 2 695 360 2 874 110 2 686 510 2 083 920
Aktywa razem w tys. USD 11 529 200 10 306 800 8 183 360 8 298 420 6 770 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,22 0,26 0,35 0,32 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 522 210K ÷ $11 529 200K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022