WEX Inc (WEX)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 606 328 342 000 170 567 385 841 386 287
Koszty odsetek netto w tys. USD 130 690 128 422 157 080 134 677 105 023
Wskaźnik pokrycia odsetek 4,64 2,66 1,09 2,86 3,68

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $606 328K ÷ $130 690K
= 4,64


Analiza porównawcza

2022