WEX Inc (WEX)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 201 438 137 -243 638 99 006 168 295
Kapitał własny w tys. USD 1 649 510 1 838 770 1 904 900 1 926 950 1 785 700
ROE 12,21% 0,01% -12,79% 5,14% 9,42%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $201 438K ÷ $1 649 510K
= 12,21%


Analiza porównawcza

2022