WEX Inc (WEX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 606 328 342 000 170 567 385 841 386 287
Aktywa razem w tys. USD 11 529 200 10 306 800 8 183 360 8 298 420 6 770 600
Operacyjny ROA 5,26% 3,32% 2,08% 4,65% 5,71%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $606 328K ÷ $11 529 200K
= 5,26%


Analiza porównawcza

2022