WEX Inc (WEX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 138 790 1 881 170 1 555 290 588 923 533 830 425 322 561 199 852 033
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 287 631 284 410 247 479 1 151 430 219 923 230 946 228 282 179 865
Należności w tys. USD 3 830 180 4 444 960 3 863 160 2 891 240 3 053 560 2 861 440 2 506 480 1 993 330
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 414 260 6 398 880 5 253 440 4 399 700 3 604 640 3 515 760 3 307 740 2 740 850
Wskaźnik płynności szybkiej 0,98 1,03 1,08 1,05 1,06 1,00 1,00 1,10

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 138 790K + $287 631K + $3 830 180K) ÷ $6 414 260K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022/Q3