WEX Inc (WEX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 317 250 588 923 852 033 810 932 541 498
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 286 481 1 151 430 179 865 199 886 258 892
Należności w tys. USD 3 275 660 2 891 240 1 993 330 2 661 110 2 584 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 294 070 4 399 700 2 740 850 3 049 940 2 361 570
Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 1,05 1,10 1,20 1,43

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 317 250K + $286 481K + $3 275 660K) ÷ $6 294 070K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022