WEX Inc (WEX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 317 250 2 138 790 1 881 170 1 555 290 588 923 533 830 425 322 561 199
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 286 481 287 631 284 410 247 479 1 151 430 219 923 230 946 228 282
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 294 070 6 414 260 6 398 880 5 253 440 4 399 700 3 604 640 3 515 760 3 307 740
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,38 0,34 0,34 0,40 0,21 0,19 0,24

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 317 250K + $286 481K) ÷ $6 294 070K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022/Q4