WEX Inc (WEX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 588 923 852 033 810 932 541 498 508 072
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 151 430 179 865 199 886 258 892 173 593
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 399 700 2 740 850 3 049 940 2 361 570 4 321 580
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,40 0,38 0,33 0,34 0,16

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($588 923K + $1 151 430K) ÷ $4 399 700K
= 0,40


Analiza porównawcza

2021