WEX Inc (WEX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 299 510 3 502 850 3 842 380 3 398 130 3 209 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 399 700 2 740 850 3 049 940 2 361 570 4 321 580
Wskaźnik płynności bieżącej 1,20 1,28 1,26 1,44 0,74

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 299 510K ÷ $4 399 700K
= 1,20


Analiza porównawcza

2021