WEX Inc (WEX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 45 114 78 443 65 664 66 482 61 148
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 021 910 778 207 969 816 814 742 811 362
Rotacja zobowiązań 0,04 0,10 0,07 0,08 0,08

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $45 114K ÷ $1 021 910K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021