WEX Inc (WEX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 850 540 1 559 870 1 723 690 1 492 640 1 250 550
Property, plant and equipment w tys. USD 179 531 188 340 212 475 187 868 163 908
Rotacja aktywów trwałych 10,31 8,28 8,11 7,95 7,63

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 850 540K ÷ $179 531K
= 10,31


Analiza porównawcza

2021