WEX Inc (WEX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 350 510 2 229 439 2 096 074 1 957 320 1 850 540 1 751 994 1 651 346 1 538 947
Aktywa razem w tys. USD 11 529 200 11 909 100 12 322 900 11 333 400 10 306 800 9 514 130 9 227 610 8 316 730
Rotacja aktywów razem 0,20 0,19 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $2 350 510K ÷ $11 529 200K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022/Q4