WEX Inc (WEX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 350 510 1 850 540 1 559 870 1 723 690 1 492 640
Aktywa razem w tys. USD 11 529 200 10 306 800 8 183 360 8 298 420 6 770 600
Rotacja aktywów razem 0,20 0,18 0,19 0,21 0,22

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 350 510K ÷ $11 529 200K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022