Webster Financial Corp. (WBS)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 71 277 500 34 915 600 32 590 700 30 389 300 27 610 300
Kapitał własny w tys. USD 8 056 190 3 438 320 3 234 620 3 207 770 2 886 520
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,85 10,15 10,08 9,47 9,57

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $71 277 500K ÷ $8 056 190K
= 8,85


Analiza porównawcza

2022