Webster Financial Corp. (WBS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 797 977 533 861 279 974 486 692 441 633
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 8 056 190 3 438 320 3 234 620 3 207 770 2 886 520
Zwrot z kapitału całkowitego 9,91% 15,53% 8,66% 15,17% 15,30%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $797 977K ÷ ($0K + $8 056 190K)
= 9,91%


Analiza porównawcza

2022