Webster Financial Corp. (WBS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 622 692 398 687 211 474 372 985 351 703
Kapitał własny w tys. USD 8 056 190 3 438 320 3 234 620 3 207 770 2 886 520
ROE 7,73% 11,60% 6,54% 11,63% 12,18%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $622 692K ÷ $8 056 190K
= 7,73%


Analiza porównawcza

2022