Webster Financial Corp. (WBS)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 622 692 398 687 211 474 372 985 351 703
Aktywa razem w tys. USD 71 277 500 34 915 600 32 590 700 30 389 300 27 610 300
ROA 0,87% 1,14% 0,65% 1,23% 1,27%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $622 692K ÷ $71 277 500K
= 0,87%


Analiza porównawcza

2022