Webster Financial Corp. (WBS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 797 977 533 861 279 974 486 692 441 633
Aktywa razem w tys. USD 71 277 500 34 915 600 32 590 700 30 389 300 27 610 300
Operacyjny ROA 1,12% 1,53% 0,86% 1,60% 1,60%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $797 977K ÷ $71 277 500K
= 1,12%


Analiza porównawcza

2022