Webster Financial Corp. (WBS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 622 692 398 687 211 474 372 985 351 703
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 732 270 1 266 220 1 287 330 1 439 900 1 337 740
Marża zysku netto 22,79% 31,49% 16,43% 25,90% 26,29%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $622 692K ÷ $2 732 270K
= 22,79%


Analiza porównawcza

2022