Webster Financial Corp. (WBS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 653 400 11 293 300 9 604 830 8 783 740 7 618 350
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 221 300 31 332 500 29 197 800 27 007 200 24 723 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,26 0,36 0,33 0,33 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $16 653 400K + $0K) ÷ $63 221 300K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022