Webster Financial Corp. (WBS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 66 087 200 33 401 300 31 080 100 28 797 000 26 131 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 221 300 31 332 500 29 197 800 27 007 200 24 723 800
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,07 1,06 1,07 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $66 087 200K ÷ $63 221 300K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022