Webster Financial Corp. (WBS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 732 270 1 266 220 1 287 330 1 439 900 1 337 740
Property, plant and equipment w tys. USD 430 184 204 557 226 743 115 064 124 850
Rotacja aktywów trwałych 6,35 6,19 5,68 12,51 10,71

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 732 270K ÷ $430 184K
= 6,35


Analiza porównawcza

2022