Webster Financial Corp. (WBS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 732 270 1 266 220 1 287 330 1 439 900 1 337 740
Aktywa razem w tys. USD 71 277 500 34 915 600 32 590 700 30 389 300 27 610 300
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 732 270K ÷ $71 277 500K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022