Washington Federal Inc. (WAFD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 20 772 100 39 301 100 18 794 100 16 474 900 15 865 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $20 772 100K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022