Washington Federal Inc. (WAFD)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa razem w tys. USD 20 772 100 39 301 100 18 794 100 16 474 900 15 865 700
Kapitał własny w tys. USD 2 274 260 4 252 130 2 014 130 2 033 000 1 996 910
Wskaźnik dźwigni finansowej 9,13 9,24 9,33 8,10 7,95

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $20 772 100K ÷ $2 274 260K
= 9,13


Analiza porównawcza

2022