Washington Federal Inc. (WAFD)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
EBIT w tys. USD 299 386 464 778 232 969 261 965 257 345
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 2 274 260 4 252 130 2 014 130 2 033 000 1 996 910
Zwrot z kapitału całkowitego 13,16% 10,93% 11,57% 12,89% 12,89%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $299 386K ÷ ($0K + $2 274 260K)
= 13,16%


Analiza porównawcza

2022