Washington Federal Inc. (WAFD)

ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 221 705 347 162 173 438 210 256 203 850
Aktywa razem w tys. USD 20 772 100 39 301 100 18 794 100 16 474 900 15 865 700
ROA 1,07% 0,88% 0,92% 1,28% 1,28%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $221 705K ÷ $20 772 100K
= 1,07%


Analiza porównawcza

2022