Washington Federal Inc. (WAFD)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 299 287 464 750 217 941 261 965 257 345
Aktywa razem w tys. USD 20 772 100 39 301 100 18 794 100 16 474 900 15 865 700
Operacyjny ROA 1,44% 1,18% 1,16% 1,59% 1,62%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $299 287K ÷ $20 772 100K
= 1,44%


Analiza porównawcza

2022