Washington Federal Inc. (WAFD)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 729 632 1 302 670 685 256 735 443 656 611
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 732 632 1 303 670 707 006 733 793 651 161
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,59% 99,92% 96,92% 100,22% 100,84%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $729 632K ÷ $732 632K
= 99,59%


Analiza porównawcza

2022